Nya hus på kommande

Livet på landet och lugnet i skärgården lockar! Åtgången i Porto West har varit stor och under året har totalt fyra hus sålts. En ny byggnadsfas är nu inledd och till sommaren 2021 kommer tre nya hus att stå klara, varav två hus redan är sålda. Är du intresserad av ett eget hus i Porto West? Våra tomter och nyckelfärdiga hus säljs via Bo LKV Turku och Taina Vuori050 527 4106 | taina.vuori@bo.fi. Den tredje byggnadsfasen inleds då ett visst antal beställningar uppnåtts. Detaljplaner hittas på Kollektion-sidan.