Porto West-området utvecklas vidare

Byggandet i kvarter 11 fortsätter med tre nya hus efter att de tre senaste nu blivit sålda. De nya husen blir både av modell Svanen och Tranan. Det första huset planeras stå färdigt ännu på detta års sida, medan de två andra färdigställs under våren 2023. Totalt finns det nu 16 fastigheter i Porto West. 
 
Områdets egna marina har också utvecklats med flera bryggplatser och färdigställs under maj månad. Bryggan har nu pålats vilket innebär att man kan förankra på sidan och vågbrytaren har förbättrats så att även större båtar nu kan förtöja i hamnen. 
 
Är du intresserad av ett eget hus i Porto West? Våra nyckelfärdiga hus säljs via Bo LKV Turku och Taina Vuori, 050 527 4106 | taina.vuori@bo.fi